بستن
تیر ماه سال 1397
پهن حصار جمعه، 1 تیر، 1397 هملون جمعه، 1 تیر، 1397 دوچرخه سواری تار و هویر جمعه، 1 تیر، 1397 قله آبک جمعه، 8 تیر، 1397 سنگ نوردی بند یخچال جمعه، 8 تیر، 1397
خرداد ماه سال 1397
صعود قله پیرزن کلوم جمعه، 4 خرداد، 1397 قله سرکچال جمعه، 11 خرداد، 1397 قله سرکچال جمعه، 25 خرداد، 1397
اسفند ماه سال 1396
پیمایش چین کلاغ به دوشاخ جمعه، 4 اسفند، 1396 دره نوردی انارک جمعه، 11 اسفند، 1396 جنگل الیمستان جمعه، 11 اسفند، 1396 قله بند عیش جمعه، 11 اسفند، 1396 صعود قله پرسون جمعه، 18 اسفند، 1396 پیمایش کلکچال به درکه جمعه، 25 اسفند، 1396
بهمن ماه سال 1396
صعود قله توچال جمعه، 6 بهمن، 1396 صعود قله سرکچال جمعه، 13 بهمن، 1396 سنگ نوردی بند یخچال جمعه، 13 بهمن، 1396 پیمایش کلک چال به توچال جمعه، 20 بهمن، 1396 صعود قله کلون بستک جمعه، 27 بهمن، 1396
دی ماه سال 1396
صعود توچال از آهار جمعه، 1 دی، 1396 طبیعت گردی کویر مرنجاب جمعه، 8 دی، 1396 کلک چال به توچال جمعه، 8 دی، 1396 صعود به قله چین کلاغ جمعه، 15 دی، 1396 صعود قله داراباد جمعه، 22 دی، 1396 تالاب هسل جمعه، 29 دی، 1396
آذر ماه سال 1396
درای تولینگ(هملون) جمعه، 3 آذر، 1396 جنگل و قله ارفع کوه جمعه، 3 آذر، 1396 کلک چال به توچال جمعه، 10 آذر، 1396 خط الراس خاتون به بارگاه جانستون جمعه، 10 آذر، 1396 صعود توچال از یال چهارپالون جمعه، 17 آذر، 1396 قله یخچال(همدان) جمعه، 17 آذر، 1396
آبان ماه سال 1396
سنگ نوردی بند یخچال جمعه، 5 آبان، 1396 قله زرین کوه(ماسه چال) جمعه، 5 آبان، 1396 خط الراس کلون بستک به سرکچال جمعه، 12 آبان، 1396 سنگ نوردی, بند یخچال جمعه، 12 آبان، 1396 سنگ نوردی دیواره دژک(نوشهر) پنجشنبه، 18 آبان، 1396 صعود به قله یال کبود(نهاوند) پنجشنبه، 18 آبان، 1396 جنگل الیمستان جمعه، 19 آبان، 1396 صعود به قله پرسون جمعه، 26 آبان، 1396 سنگ موردی بند یخچال جمعه، 26 آبان، 1396
مهر ماه سال 1396
سنگنوردی منطقه وردیج جمعه، 7 مهر، 1396 صعود قله کرکس جمعه، 14 مهر، 1396 دیوار انجدان در اراک جمعه، 14 مهر، 1396 خط الراس گل زرد جمعه، 28 مهر، 1396 سنگنوردی پل خواب جمعه، 28 مهر، 1396
شهریور ماه سال 1396
کوهپیمایی دره فرحزاد به امامزاده داوود جمعه، 3 شهریور، 1396 پیمایش دره (آبشارهای شیرپلا) جمعه، 3 شهریور، 1396 قله هفت خوانی جمعه، 10 شهریور، 1396 قله سبلان جمعه، 10 شهریور، 1396 صعود به جنگل و قله الیمستان جمعه، 17 شهریور، 1396 صعود توچال از مسیر ایگل جمعه، 24 شهریور، 1396 تست رویداد جمعه، 24 شهریور، 1396 صعود کلکچال به توچال جمعه، 31 شهریور، 1396 دره نوردی شاهان دشت جمعه، 31 شهریور، 1396
مرداد ماه سال 1396
صعود قله علم کوه(حصارچال)17تا 20 مردادماه سه شنبه، 17 مرداد، 1396 صعود قله علم کوه(علم چال)17تا 20 مردادماه سه شنبه، 17 مرداد، 1396 صعود گرده اسپیلت(پیش برنامه علم کوه) جمعه، 13 مرداد، 1396 صعود جنگل و قله ارفع کوه جمعه، 13 مرداد، 1396 قله مهرچال جمعه، 27 مرداد، 1396 قله کلون بستک جمعه، 27 مرداد، 1396
تیر ماه سال 1396
قله پالون گردن جمعه، 2 تیر، 1396 صعود شیانه قله توچال پنجشنبه، 1 تیر، 1396 پیمایش خط الراس دوبرار در یک روز جمعه، 9 تیر، 1396 تور پیاده روی هرانده به خمده(عبور از کوچه باغ ها؛ریل و تونل قطار) جمعه، 9 تیر، 1396 سرکچال-برج جمعه، 16 تیر، 1396 قله خلنو جمعه، 16 تیر، 1396 تور یک و نیم روزه قزوین گردی و دریاچه اوان پنجشنبه، 22 تیر، 1396 صعود یک و نیم روزه زردکوه-منطقه کوهرنگ پنجشنبه، 22 تیر، 1396 صعود از چهار جبهه دماوند پنجشنبه، 29 تیر، 1396 قله سرکچال جمعه، 23 تیر، 1396 قله سه چال جمعه، 6 مرداد، 1396 غار بورنیک جمعه، 6 مرداد، 1396
خرداد ماه سال 1396
سنگ نوردی پل خواب جمعه، 5 خرداد، 1396 دوچرخه سواری جمعه، 5 خرداد، 1396 برنامه تمرین و آشنایی با رشته جذاب درای تولینگ دوشنبه، 8 خرداد، 1396 سنگنوردی و کوهپیمایی قله شاه معلم(12تا 15خرداد) جمعه، 12 خرداد، 1396 پیمایش خط الراس داراباد به توچال جمعه، 19 خرداد، 1396 پیمایش غار الیاس و بازدید از آبشارهای شاهاندشت جمعه، 19 خرداد، 1396 پیمایش تنگه رغز چهارشنبه، 31 خرداد، 1396
اردیبهشت ماه سال 1396
تمرین و آموزش یخ و برف جمعه، 8 اردیبهشت، 1396 دریاچه شورمست- جنگل نوردی و رودخانه پیمایی جمعه، 15 اردیبهشت، 1396 اموزش دره نوردی جمعه، 15 اردیبهشت، 1396 دیواره شکل شاه جمعه، 15 اردیبهشت، 1396 دیواره پل خواب جمعه، 22 اردیبهشت، 1396 قله و خط الراس شاه دژ جمعه، 22 اردیبهشت، 1396 قله جانستون جمعه، 29 اردیبهشت، 1396 سنگنوردی دیواره پل خواب جمعه، 29 اردیبهشت، 1396 تمرین و آموزش دره نوردی جمعه، 29 اردیبهشت، 1396