users-icon هیات مدیران
سعید حمیدی09127251664 هیات رئیسه
دکتر حمید مساعدیان09121910105 هیات رئیسه
عباس بهرامی نیا09123770354 هیات رئیسه
مربیان
محمود آرین09126762567 مربی درجه 3 کوهپیمایی
دکتر مهدی جباریان09121484170 مربی کوهپیمایی
حسین عظیمی09193368279 مربی درجه 3 یخ و برف/سابقه:12سال
محمد کرباسی09372867714 مربی درجه 3 یخ و برف و سنگ,سابقه::15سال
مجید مشکوری09123906794 مربی کوهپیمایی/سابقه::2سال
محمود آرین09126762567 مربی درجه 3 کوهپیمایی
نویسندگان
نرگس اسماعیلی09122900439 سابقه عضویت : 1سال
زهرا محمدی مطلق09125974564 سابقه عضویت : 2سال
علی فراهانی09125759462 سابقه عضویت : 2سال