mountain

دیواره شکل شاه

ارسال شده در نویسنده: نرگس اسماعیلی

دیواره شکل شاه اثر تاریخی است که در منطقه لاریجان شهرستان آمل به دستور ناصرالدین قاجار شمایل وی و تنی چند تن از ملا زماتش بر دل صخره ای بر سر راه جاده تاریخی هراز و در نزدیکی چشمه آب معدنی استراباکو حجاری شده است.این اثر تاریخی و کنده کاری شده در دل کوه است و مشابه آن در تنگه واشی که تصویر فتحعلی شاه قاجار را نمایش داده است وجود دارد موقعیت این منطقه به گونه ای است که از جاده فعلی هراز   دیدی نسبت به این اثر تاریخی وجود نداردچرا که پشت تونل وانا روستای بایجان قراردارد امروزه ساده ترین مسیر حرکت آن پیاده از جبهه جنوبی تونل وانا به سمت شمال پس از گذز از رودخانه در حدود 10دقیقه پیاده روی به این منطقه می رسیم.