mountain

قله پهنه حصار

ارسال شده در نویسنده: نرگس اسماعیلی

پهنه حصار نام رشته کوه وقله ای در شمال غرب تهران ودر مسیر جاده چالوس(بین جاده سولقان و جاده چالوس)واقع در استان البرز می باشد.این رشته کوه از شمال به شهرستانک،از غرب به روستای خور و جاده چالوس؛از شرق به روستای سنگان و جاده سولقان واز جنوب به منطقه وردآورد منتهی می شود.این کوه با نام های دیگری چون پهنه سار،پشته بند،و گندم چال نیز خوانده می شود.بلندترین نقطه این کوه قله پهنه حصار نام داردو با ارتفاع3400متر،یکی از مناطق مرتفع البرز مرکزی می باشد.از دامنه شرقی این کوه رودی سرچشمه می گیرد که در مسیر خود آبشار سنگان را به وجود آورده ودر نهایت به رود کن می ریزد.یکی از مسیرهای صعود به این قله از طریق روستایسنگان صورت می گیرداین روستا در جنوب شرقی این قله واقع شده است.