mountain

قله پاشوره

ارسال شده در نویسنده: نرگس اسماعیلی

قله پاشوره از مجموعه قلل البرز شرقی ودر مسیر جاده هراز واقع شده است ارتفاع این قله 3875 مت می باشداین قله در حد فاصل ده نوا در شمال و ده لاسم در جنوب قرار دارد شمال این خط الراس مشرف به بام ایران یعنی دماوند است و تماما پوشیده از دیواره و تیغه های وحشی می باشدو در جنوب ناظر بر خط الراس دوبرار بوده  وبا شیب های ملایم تری به دشت لاسم می رسد سرسبزی و طراوت دشت آزو در شرق نوا و دامنه های پاشوره بسیار خیره کننده و زبانزد بوده است.علت نامگذاری این قله,به دلیل وجود سنگ های که اطراف آن استی یعنی همان سنگ پای معروف که بسیار سبک بوده و منشا آتشفشلنی دارد.بهترین فصل صعود به قله پاشوره اواسطخردادماه استیعنی اوج سرسبزی و رویش گل های کوهی در دشت آزو و دامنه های مشرف به کوه پاشوره است.